Sök pengar ur donationsfonder

Sök pengar ur de donationsfonder som kommunen förvaltar. Under 2024 finns det sex fonder att söka medel ur som tillsammans delar ut 666 211 kronor. Sök senast 30 april 2024.

Sex fonder att söka medel ur i år

Stiftelsen Södergrens fond

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder. Utdelning kan ske till personer som är folkbokförda i före detta Tännäs kommun. För barn görs ansökan av målsman eller med målsmans medgivande.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

För täckning av till exempel kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska leksaker eller hjälpmedel. Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun. För barn görs ansökan av målsman eller med dennes medgivande.

Stiftelsen Olof Erikssons fond

Stiftelsen Olof Erikssons fond ger bidrag åt organisationer i före detta Lillhärdals kommun, som bedriver ideell och kulturell verksamhet.

Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond

Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond delas ut till elev i obligatoriska skolväsendet i före detta Svegs och Lillhärdals kommuner som belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Stiftelsen Ingrid Halvarssons donationsfond

Stiftelsen Ingrid Halvarssons donationsfond delas ut till personer som är folkbokförda i före detta Lillhärdals kommun. Fonden ska främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande.

Stiftelsen Olof Mickelssons fond

Stiftelsen Olof Mickelssons fond utdelas för användande i före detta Lillhärdals kommun.

Mer om varje fond på sidan Priser, stipendier och fonder

Donationsfonder som det går att söka pengar ur 2024

Fond

Summa

Stiftelsen Södergrens fond

305 658 kronor

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

348 776 kronor

Stiftelsen Olof Erikssons fond

4 567 kronor

Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond

2 113 kronor

Stiftelsen Ingrid Halvarssons fond

1 558 kronor

Stiftelsen Olof Mickelssons fond

3 539 kronor

Ansökningar

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2024. Beslut om utdelning fattas i juni 2024.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Ansökan via blankett skickas till

Fondens namn
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Handläggare för donationsfonder

Telefon: 0680-161 00, måndag-torsdag 10.00-12.00

Om förvaltningen av fonderna

Härjedalens kommun förvaltar fonderna, eller stiftelser som benämningen är enligt stiftelselagen. Stiftelserna förvaltas av kommunstyrelsen. Utdelningsbara donationsmedel beräknas årligen fram av ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsens utskott beslutar om utdelning enligt bestämmelserna för varje stiftelse och lämnar beslutet till ekonomiavdelningen för utbetalning.

Senast uppdaterad: 3 februari 2024 10:02
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas