Årets majbrasor undantas från nya regler

Foto: Mostphotos, Sirpa Ukura

Årets offentliga majbrasor i Härjedalens kommun kräver inte dispens från kommunen. Från 2025 krävs dispens av kommunens miljö- och byggförvaltning för majbrasa inom detaljplanelagt område.

Majbrasa inom detaljplanelagt område

Offentlig majbrasa, på offentlig plats inom detaljplanelagt område, kräver tillstånd från Polisen. Nya bestämmelser gör att det även krävs dispens hos kommunen för att elda. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljö.

Eftersom det är kort om tid till valborgsmässoafton behöver dispens inte sökas hos kommunen för 2024.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- och parkavfall i en majbrasa. Det är inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Läs mer på sidan Elda utomhus

Majbrasa utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område behövs ingen dispens från kommunen.

Det är endast tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall i en majbrasa. Det är inte tillåtet att elda emballage, lastpallar, byggavfall eller annat avfall.

Senast uppdaterad: 22 april 2024 15:17
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas