Elda utomhus

Vad behöver du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? Får man elda överhuvudtaget? Här får du mer information om att elda med ved utomhus.

I normalfallet ska du anmäla till räddningstjänsten om du ska elda utomhus, men under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Annan eldning än så kallad naturvårdsbränning ska därför inte anmälas till räddningstjänsten eller SOS Alarm.

Tänk dock på att du aldrig får elda om det råder eldningsförbud, och du måste alltid följa vissa regler för eldning.

Läs mer om regler för eldning

Elda på egen tomt

Tänk på att:

  • elda i en hög, tunna eller i en grävd grop.
  • ha minst 20 meters säkerhetsavstånd från byggnad eller brännbart upplag.
  • elda endast en kubikmeter åt gången. Ingen plast, gummi eller liknande.
  • efterkontrollera och vattenbegjuta när du är klar.

Göra upp eld i naturen

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är riskabla platser. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra en lång tid nere i marken för att senare flamma upp när ingen ser det.

Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att bryta, hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Om du blir störd av eldning

Om du upplever att du störs av eller får problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra, oavsett om du eldar inomhus eller utomhus.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör, och försökt lösa problemet den vägen, innan du kontaktar kommunen.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 12:37
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas