Energi och uppvärmning

Det finns olika sätt att värma hus och alla har sina fördelar och nackdelar. Här hittar du information som rör bland annat energirådgivning, cisterner, värmepumpar och vedeldning inomhus.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag och ger opartiska råd och hjälper till att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivare kan även hjälpa till med information om att producera förnybar el med exempelvis solceller och att ställa om till hållbara transporter som elbil eller elcykel.

Energi- och klimatrådgivningen ger råd om hur du kan

  • minska energianvändningen i bostad eller lokal
  • sänka energikostnadena
  • optimera uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • får en energieffektiv bostad med bättre fönster, isolering, belysning
  • producera förnybar el med solceller
  • ställa om till hållbara transporter
  • söka eventuella investeringsstöd

Brandskydd och sotning

Information om brandskydd, eldning, förbränning och sotning

Installera värmepump

Information om att installera värmepump

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2022 15:55
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas