Kartor och mätningstjänster

Mät, kart och GIS på miljö- och byggavdelningen i Bergs och Härjedalens kommuner har hand om kommunens geografiska data

Miljö- och byggavdelningen tillhandahåller kart- och mättjänster för den som har behov av det för exempelvis bygglov samt arbetar med adresser och namnsättning.

Produkter och tjänster

Kartor
Utstakning och lägeskontroll
Adresser och namnsättning
Gränsutvisning

Priser

Taxor och priser för kartprodukter och mätningstjänster finns i aktuell plan- och byggtaxa.

Taxor och avgifter inom plan- och bygglagen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:49
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas