Vatten och avlopp

Frågor om vatten, avlopp och slamtömning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs. För frågor om enskilt vatten, egen brunn och enskilt avlopp vända dig till kommunens miljö- och byggavdelning.

Om du har frågor om driftstörningar i det kommunala vattennätet, slamtömning, eller vill felanmäla kommunalt vatten och avlopp, vända dig till Vatten och miljöresurs.
Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt vatten

Om du som enskild fastighetsägare eller i en samfällighet är ansluten till egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattenkvaliteten i brunnen.
Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, så kallat enskilt avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett behöver du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Enskilt avlopp

Senast uppdaterad: 10 januari 2023 17:24
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas