Adresser och namnsättning

Miljö- och byggavdelningen ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser eller namnsättning är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021 15:44
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas