– Viktigt med rätt avgift för barnomsorgen

Två flickor i förskolan som tar på sig jackor

Foto: Bodil Johansson, Scandinav

För att alla ska betala rätt avgift för barnomsorgen – varken för mycket eller för lite – följer kommunen upp inkomstuppgifterna som vårdnadshavarna lämnat in.

Kommunen följer upp inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat in. Uppgifterna ligger till grund för avgift för barnomsorg och fritidshem. Uppföljningen görs i efterskott och inkomstuppgifterna jämförs med den deklarerade inkomsten. Det innebär att uppföljningen sker två år efter att avgiften betalats. Uppföljningen som rör 2023 års inkomster görs under 2025 och omfattar alla hushåll som har barn i barnomsorgen.

– Rätt avgift för barnomsorgen, där ingen betalar för mycket och ingen betalar för lite är viktigt för alla, säger Johanna Nordahl, förvaltningsadministratör, bildningsförvaltningen.

Om inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat skiljer sig från Skatteverkets uppgifter kan vårdnadshavare få tillbaka pengar eller behöva betala in mellanskillnaden i efterskott.

– Därför är det viktig att du lämnar in rätt uppgifter om din inkomst, säger Johanna Nordahl.

Avgifter i förskola och fritidshem på Härjedalens kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 6 maj 2024 14:18
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas