Riktlinjer för god bebyggd miljö i Berg- och Härjedalens kommuner

Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-10-26

Kontakt

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 11:00
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas