Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 2 maj

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Paragrafer

33–42

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-05-29

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 7 maj 2024 16:50
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas