Service- och trygghetspunkt

Dagligvarubutiken Härdalsbuda och Lillhärdals snöskoterklubb har tillsammans med Härjedalen kommuns säkerhetssamordnare och landsbygdsutvecklare etablerat en SOT-punkt vid Härdalsbuda i Lillhärdal.

En SOT-punkt (service- och trygghetspunkt) är en nod som tryggar servicen vid samhällsstörningar.

I Lillhärdal består SOT-punkten av en container med ett reservkraftaggregat som är sammankopplad med livsmedelsbutiken. Reservkraften säkerställer försäljning livsmedel och drivmedel under en längre störning, samtidigt som butiken också blir en samlingsplats som erbjuder värme och möjlighet att få information.

SOT-punkten kan utvecklas efter lokala och regionala förutsättningar och behov. I förlängningen kan den också utgöra en informations- och kommunikationsnod för alla aktörer i händelse av en samhällsstörning.

Investeringen har finansierats med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023 11:58
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas