Äldreplanen på remiss: Vad tycker du som är äldre är viktigt? Vad tycker du som är yngre är viktigt när du blir äldre?

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Foto: Jocke Lagercrantz

Härjedalens kommun håller på att ta fram en äldreplan och vill gärna ha synpunkter på det tidiga förslag som finns.

Kommunen håller på att ta fram en äldreplan som ska gälla till 2035.

- Planen är i ett tidigt skede men vi vill gärna redan nu ha inspel från invånare om vad de tycker är viktigt när det gäller att vara och bli äldre i Härjedalen, säger socialchef Anda Embretzen.

Torsdag 18 augusti hålls dialogmöten i Hede och Sveg med alla organisationer som är medlemmar i HRPF, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. Även tidigare under framtagandet av planen har kommunens representanter haft träffar med bland annat de organisationerna.

Äldreplanen bereds av socialutskottet 30 augusti, går vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige 17 oktober 2022 för beslut.

Lång och kort versionen av förslag till äldreplan 2022-2035  på sidan Äldreplan.

Lämna synpunkter och idéer

Låt oss få veta vad du tycker. Vi behöver det i arbetet med äldreplanen. Vi tror att du har mycket att bidra med när det gäller vård och omsorg för äldre i kommunen.

Lämna dina åsikter senast onsdag 10 augusti 2022

Mejla till sociala@herjedalen.se eller skicka brev till

Härjedalens kommun
Socialförvaltningen
842 80 Sveg

Äldreplanen

Äldreplanen är en grund för planering och styrning för att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre personer. Målen är satta till år 2035, under dem finns förslag på hur de ska nås och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen.

Här presenteras en kortare version av äldreplanen. Kortversionen fokuserar på vad som gäller i Härjedalen. Den långa versionen finns som pdf nedan och kan även beställas på papper via 0680–169 12 eller sociala@herjedalen.se.

Senast uppdaterad: 8 juli 2022 11:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas