Samarbete för en fjällvärld fri från narkotika

Fyra flickor hoppar i fjällvärlden.

Destinationsbolagen i Härjedalen har tillsammans med Härjedalens kommun, Bergs kommun och Polisen enats om att försöka göra fjällvärlden fri från narkotika.

Tillsammans med destinationsbolagen i Lofsdalen, Funäsdalen och Vemdalen-Storhogna har folkhälsosamordnarna i Härjedalen, Berg och Polisen enats om att jobba för en narkotikafri fjällvärld.

- Målet är att vi ska ha en fjällvärld fri från narkotika. För att nå dit behöver vi enas om målet och hur vi ska nå dit. Det har vi nu gjort. Vi ska tillsammans göra ett stort trygghetsskapande arbete och alla involverade kommer tydligt att ta ställning mot narkotika, säger Agneta Roberts, Härjedalens kommuns folkhälsosamordnare, som tillsammans med folkhälsosamordnare Kajsa Kårwik i Bergs kommun lett arbetet.

Alla involverade kommer tydligt att ta ställning mot narkotika

Arbetet är långsiktigt och arbetsgruppens första steg är att få med alla företag som är medlemmar i destinationsbolagen. I steg två ska även andra företag i kommunen bjudas in. Arbetsgruppen har tagit fram principer och metoder som destinationerna och deras medlemsbolag kan jobba efter och som fungerar för deras verksamheter.

Agneta Roberts brinner för att jobba förebyggande och tycker att det är av största vikt att gemensamt signalera vad Härjedalen står för. Mätningar av avloppsvattnet visar kraftigt höjda substanser av narkotika under besökstopparna i Härjedalen.

- Vi ska tydligt visa att vi inte vill ha säsongsarbetare eller besökare som använder narkotika. Det blir lätt stökigt och otryggt där det förekommer. Vi ska visa att vi inte accepterar det. Vi vill ha ett annat Härjedalen; en fjällvärld fri från narkotika, säger Agneta Roberts.

Vi gör det tillsammans; vi står enade mot narkotikan

Hon vill att företagen ska se överenskommelsen som en hjälp, något som kan tillämpas på olika sätt i olika verksamheter.

- Det viktiga är att vi gör det här och att vi gör det tillsammans; vi står enade mot narkotikan, säger Agneta Roberts.

Åre har gjort ett liknande arbete med Trygg i Åre. Det har arbetsgruppen inspirerats och tagit lärdom av.

Sveg och Funäsdalen sticker ut i mätning av narkotika i avloppsvattnetAvloppsvattnet visar fortsatt hög förekomst av narkotika i Härjedalen

Senast uppdaterad: 30 november 2022 15:28
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas