Barn 3–5 år välkomnas till den pedagogiska verksamheten i förskolan

Förskolebarn med lärare i naturen. Foto: Scandinav.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Med leken som grund får barnen utvecklas i språk, matematik, skapande, samhälle, natur, teknik och rörelse. Leken är viktig och hjälper barn att lära sig samspel med andra. Välkommen till den allmänna förskolans pedagogiska verksamhet för barn mellan 3 och 5 år. 15 timmar per vecka är gratis.

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda för fortsatt skolgång.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år, till och med vårterminen det år barnet fyller 5 år, finns allmän förskola med pedagogisk verksamhet. Barnen erbjuds 15 timmar pedagogisk verksamhet per vecka, oftast är det tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Ansök om förskola

Förskolor i Härjedalen

Frågor och svar om förskola och fritidshem

Allmän förskola för barn 3-5 år med avgiftsfri pedagogisk undervisning 15 timmar

Orter

Startar

Öppettider allmän förskola med
pedagogisk undervisning

Sveg

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.30-13.30

Lillhärdal

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.30-13.30

Lofsdalen

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.30-13.30

Ytterhogdals förskola

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.00- 13.00

Bruksvallarnas förskola

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.30-13.30

Funäsdalens förskola

tisdag 29 augusti

tisdagar, onsdagar och torsdagar
8.30-13.30

Hede förskola

måndag 28 augusti

måndagar, tisdagar och torsdagar
8.30- 13.30

 

Senast uppdaterad: 4 augusti 2023 11:47
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas