Beslut om skolan i Lillhärdal om två år

Skolan i Lillhärdal.

Kommunstyrelsen ger Lillhärdal två års respit för att jobba med inflyttning till byn och frågan om skolans vara eller inte vara skjuts upp till hösten 2025.

Det pågående utvecklingsarbetet i Lillhärdal, med bland annat ökad inflyttning, kommer att utvärderas och kommunstyrelsen tar ny ställning till frågan om skolan i Lillhärdal hösten 2025, utifrån hur elevantalet ser ut då. Det beslutade kommunstyrelsen på mötet 19 oktober 2023.

Beslut: fråga om nedläggning av förskola, fritidshem och grundskola i Lillhärdal går vidare till kommunstyrelsenLedamöter i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023 16:01
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas