Härjedalsförslaget - nytt sätt att engagera och påverka

Foto: Håkan Persson

Har du en idé som du vill få fram till kommunens politiker? Nu kan du skicka in ditt förslag direkt via en e-tjänst på kommunens webbplats. Om fler än tio personer tycker som du tar politikerna upp förslaget för beslut.

Det ska bli enklare att göra sin röst hörd och politikerna i Härjedalen ska få bättre koll på vad som engagerar invånarna. Det är tanken bakom Härjedalsförslaget, som går att lämna via en e-tjänst från och med den 1 januari 2024. När du skickar in ett förslag blir det synligt för andra som kan kommentera och rösta på förslaget.

– Det går snabbt och är enkelt att lämna ett Härjedalsförslag och det tror vi kommer locka fler till att skicka in sin idé. Det är en bra möjlighet att skapa engagemang och ger möjlighet att påverka på ett nytt sätt, säger kommunalråd LG Nordlander (S).

Alla kan läsa och rösta

Förslaget kan handla om vad som helst – så länge det rör sig om något som kommunen ansvarar för och kan besluta om. Om förslaget håller sig inom den ramen publiceras det och blir synligt för alla som besöker sidan. Under sextio dagar kan andra personer stödja förslaget genom att rösta på det. Får förslaget tio röster eller fler går det vidare till kommunstyrelsen. Politikerna tar ställning till förslaget så snart som möjligt och därefter får du reda på vad som beslutats kring ditt förslag.

Mer information

Härjedalsförslaget ersätter den tidigare möjligheten att lämna medborgarförslag. Med Härjedalsförslaget blir det möjligt att samla folkligt stöd för en idé och det blir också tydligare vilka förslag som är av allmänt intresse.

För att lämna eller rösta på ett förslag i e-tjänsten måste du logga in med e-legitimation. Du ska också vara folkbokförd i Härjedalens kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 februari 2024 13:59
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas