Härjedalsförslaget

Har du en idé eller ett förslag på hur Härjedalen kan utvecklas och förbättras? Här har du möjlighet att skicka in förslag och påverka det som är viktigt för dig.

Lämna in ett förslag

Alla som är folkbokförda i Härjedalens kommun har möjlighet att lämna ett förslag som handlar om en fråga som kommunen ansvarar för. När du har lämnat ditt förslag publiceras på kommunens webbplats så att andra har möjlighet att stödja och kommentera det.

Vanliga frågor om förslag

Förslag ska handla om kommunens verksamheter och ansvarsområden. Det kan handla om:

 • Social omsorg
 • Skolfrågor
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljöfrågor
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Civilt försvar
 • Bibliotek
 • Bostadsfrågor
 • Kultur- och fritid
 • Näringslivsutveckling

Kommunen bedriver och ansvarar för den kommunala primärvården. Kommunen ansvarar inte för övrig hälso- och sjukvård eller polisen. Kommunen ingår i Räddningstjänsten Jämtland där Härjedalen samverkar med de jämtländska kommunerna för att optimera resurserna i länet.

Förslaget får inte handla om frågor som kommunen inte har ansvar för, t ex sjukvård, utrikespolitik eller lagstiftningsfrågor.
Det får inte handla om myndighetsutövning gentemot någon enskild, till exempel hur kommunen ska besluta i en fråga som rör någon enskild.

För att förslaget ska tas om hand får det inte heller vara skrivet på ett sätt så att det inte kan eller är olämpligt att publicera på internet. Det innebär till exempel att det inte kan innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess. Det får inte heller innehålla ett kränkande språk.

Du kan inte heller lämna ett likadant förslag som ett som redan är publicerat för röstning, eller som för närvarande bereds inför beslut. Här Länk till annan webbplats. kan du se förslag som redan har lämnats in.

Alla inlämnade förslag granskas. När ditt förslag har granskats får du ett meddelande om att det har publicerats på herjedalen.se. Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför.
Förslaget visas så att du och andra kan rösta på det. Du kan samla anhängare till förslaget genom att dela det i sociala medier eller skriva insändare.

Om förslaget når tio röster under en period på sextio dagar lyfts förslaget för behandling av politikerna. Om förslaget inte når tio röster under de första sextio dagarna avpubliceras förslaget. Gamla förslag hittar du under ”Visa arkiverade förslag” i två år efter att förslaget kommit in till oss.

Du blir inbjuden att presentera ditt förslag innan politikerna fattar beslut med anledning av ditt förslag. När ditt förslag har behandlats får du ett meddelande om hur det har hanterats.

Rösta på inskickade förslag

Stötta förslag som du gillar och se vilka idéer som går vidare till politikerna.

Läs och rösta på förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024 14:03
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas