Ställ en fråga till en ledamot i kommunfullmäktige

Under kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 6 mars 2024 genomförs allmänhetens frågestund. Ställ frågor om den kommunala verksamheten till ledamöterna. Mötet hålls i Folkan, Sveg, och börjar klockan 10.

Antal frågor

  • En frågeställare får ställa frågor till två ledamöter och
  • max tre frågor till varje ledamot.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ledamöternas svar

  • Ledamöterna svarar muntligt på inlämnade frågor under sammanträdet.
  • Om det inte framgår vem frågan är ställd till avgör kommunfullmäktiges ordförande vem som svarar. Det gäller även om ledamoten som frågan är ställd till inte kan svara på frågan.
  • Ordförande beslutar att frågor som har liknande innehåll besvaras med ett svar.

Frågor ska vara skriftliga

Frågor ska vara skriftliga och lämnas via formulär på kommunens webbplats senast tisdag 5 mars 2024.
Formulär för att ställa frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund

Ordningsregler

Ordförande avvisar frågor som:

  • inte har med den kommunala verksamheten att göra,
  • rör myndighetsutövning mot enskild eller
  • har ett rasistiskt eller kränkande innehåll.

 

Titta på kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning och tidigare sammanträden. Länk till annan webbplats.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar Länk till annan webbplats.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.Kontaktuppgifter till politiker i Härjedalens kommuns nämnder, utskott och styrelser Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 februari 2024 08:26
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas