Kommunfullmäktige sammanträder

9 okt
Sveg
kommun@herjedalen.se

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 9 oktober 2024 klockan 10.00 i Folkan Sveg.

Ställ en fråga till ledamöterna i kommunfullmäktige

Under punkten allmänhetens frågestund tar kommunfullmäktige upp frågor som ställts till ledamöterna.

  • Frågor till ledamöterna ska vara skriftliga och inkomna till kommunens kansli eller fullmäktiges presidium senast sista vardagen innan sammanträdet.
  • Frågor får ställas till max två ledamöter.
  • Max tre frågor får ställas till envar av dessa två ledamöter.
  • Frågor kan besvaras även om inte frågeställaren närvarar vid sammanträdet.

Formulär för att ställa frågor till en ledamot i kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats.Kommunfullmäktiges arbetsordning, Länk till annan webbplats. hur frågestunden går till beskrivs i § 45.

Mer information
Datum: 9 oktober 2024
Tid: 10:00 - 20:00
Ort: Sveg
Plats: Härjedalssalen i Folkan
Tillgänglighet: ja
Senast uppdaterad: 29 april 2024 10:12
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas