Beslut: Äldreplan för 2022-2035 antagen

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Foto: Jocke Lagercrantz

Kommunfullmäktige har 17 oktober 2022 antagit en äldreplan för Härjedalens kommun.

En äldreplanen behövs för att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre personer. Äldreplanen, som ska gälla för åren 2022- 2035, är grund för planering och styrning, att göra äldreomsorgen bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre. Planen har utgångspunkt i Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.

Läs Äldreplan för 2022-2035 i Härjedalens kommun. , 264.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslaget till äldreplan går vidare till fullmäktigeDialogmöten om ny äldreplan torsdag 18 augusti i Hede och SvegÄldreplanen på remiss: Vad tycker du som är äldre är viktigt? Vad tycker du som är yngre är viktigt när du blir äldre?

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022 17:41
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas