Rökfria miljöer

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) förbjuder rökning i vissa lokaler och på vissa platser utomhus.

Miljöer för Barn- och ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvård, bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, kollektivtrafik och restauranger och andra serveringsställen är exempel på rökfria miljöer.

Tobaksrök, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak omfattas av rökförbudet.

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna följs.

Miljö- och byggnämnden genomför tillsyn för att kontrollera att rökförbudet upprätthålls.

Detaljerad och aktuell information om rökfria miljöer finns här: Rökfria miljöer med stöd i lagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Rökfria miljöer finns under kap. 6 i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 15 september 2023 11:09
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas