Alkohol och serveringstillstånd

Alkoholhandläggarna på miljö- och byggavdelningen handlägger ansökningar om stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd, och har tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt tillsyn över servering och försäljning av folköl.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Alkohollagen är en social skyddslag. I konflikten mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa har skyddsaspekten företräde.

Du som har tillstånd att servera eller sälja alkohol får till viss del ansvaret att själv utforma din verksamhet utifrån alkohollagen och i tillståndet givna ramar. Kommunens uppgift är att ge vägledning och att kontrollera att reglerna följs.

1. Innan du söker tillstånd

Serveringstillstånd krävs för både restauranger och för tillfälliga arrangemang.

Normaltiden för alkoholservering är 11.00 - 01.00. Serveringstider utöver normaltiden beviljas förutsatt att polismyndigheten och miljö- och byggnämnden tillstyrker tiden. Serveringstider tidigare än 11.00 beviljas aldrig. Serveringstiden på uteserveringar är begränsad till 23.00.

Om du önskar servera alkohol högst 12 gånger under ett kalenderår ska du söka ett tillfälligt tillstånd. Då krävs att du serverar tillredd mat under hela serveringstiden.

Om du vill ha en mer kontinuerlig verksamhet ska du söka ett stadigvarande tillstånd. Det ställs då förhållandevis höga krav på menyn och kökets kapacitet.

För mer information om bestämmelser kring servering av alkoholdrycker, se alkohollag (2010:1622) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun. , 164.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Så mycket kostar det

När du ansöker om serveringstillstånd betalar du en prövningsavgift. Denna avgift tas ut oavsett om tillståndet beviljas eller inte. För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift. Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Aktuella taxor hittar du via denna länk. Öppnas i nytt fönster.

3. Så lång tid tar det

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. När ansökan är komplett skickar vi remisser till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogden och Skatteverket som får yttra sig om din ansökan.

  • Handläggningstiden för ett stadigvarande tillstånd ska i normalfallet inte behöva överstiga 6 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten ska i normalfallet inte behöva överstiga 4 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska i normalfallet inte behöva överstiga 10 dagar.

4. Brandskydd

För stadigvarande serveringstillstånd måste lokalerna uppfylla brandskyddskraven. Information om vilka krav som ställs och vilka handlingar som ska bifogas ansökan hittar du hos Räddningstjänsten Jämtland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Skicka in din ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd via våra e-tjänster via nedanstående länkar.

E-tjänsterna kräver att du har bank-id. Om du vill ansöka på blankett, kontakta en alkoholhandläggare.

E-tjänst: Ansök om stadigvarande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansök om tillfälligt serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Detta händer sedan

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit i din ansökan. Antingen är ärendet komplett och handläggning kan påbörjas eller så blir du uppmanad att inkomma med kompletteringar. När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Kommunen kommer att utreda den personliga och ekonomiska lämpligheten hos dig som sökande. För detta hämtas information från andra myndigheter, exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

7. Kunskapsprov

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd ska du också ha genomfört och blivit godkänd på ett webbaserat kunskapsprov.

Mer information om kunskapsprovet hittar du via denna länk. Länk till annan webbplats. Om du ska genomföra kunskapsprovet kontaktar en alkoholhandläggare dig.

Utbildningsmaterial för studier inför provet hittar du här. Länk till annan webbplats.

8. Du kan behöva andra tillstånd

Ett krav för servering av alkoholdrycker till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat eller på annat sätt tillredd mat ska serveras. Om inte din lokal är registrerad som livsmedelsanläggning måste du skicka in en anmälan om detta. Information och blanketter finns på www.berg.se Länk till annan webbplats. och www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga bytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande. Läs mer om bygglovsprocessen här (Berg och Härjedalen). Länk till annan webbplats.

Vid vissa evenemang krävs tillstånd för offentlig tillställning. Läs mer om detta hos polisen. Länk till annan webbplats.

9. Tillsyn

När du fått ditt serveringstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig. Tillsynen utförs av kommunens alkoholhandläggare.

10. Förändringar i verksamheten

Om din servering upphör eller om verksamheten byter ägare eller inriktning måste du anmäla det till tillståndsenheten på Miljö- och byggavdelningen.

E-tjänst: Anmälan upphörande av servering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Anmäla ändringar i ägarförhållanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 7 maj 2024 15:53
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas