Sälja och servera folköl

Du måste anmäla till kommunen att du vill sälja eller servera folköl. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

1. Innan du ansöker

För att få sälja folköl eller servera folköl ska du anmäla detta till kommunen. Du måste också ha ett egenkontrollprogram.

Du behöver dock inte anmäla försäljning av folköl om du:

  • har ett stadigvarande serveringstillstånd
  • ska ansöka om ett serveringstillstånd

Försäljning eller servering av folköl är bara tillåten i permanenta lokaler (eller transportmedel) som är avsedda för livsmedelsverksamhet. Lokalen ska vara registrerad enligt livsmedelslagen. Butiken ska föra ett brett matsortiment.

Servering av folköl kräver att du erbjuder ett utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Maten ska serveras på plats i lokalen eller tas med. Du ska också tillhandahålla andra drycker, som exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.

För mer information om reglerna kring försäljning och servering av folköl, se Alkohollag (2021:1622) Länk till annan webbplats.

2. Så mycket kostar det

När du anmäler försäljning och servering av folköl betalar du en anmälningsavgift. Vid försäljning och servering av folköl tillkommer även en årlig tillsynsavgift. Hur hög av giften är regleras i den taxan som Kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Aktuella taxor hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Så mycket kostar det

När du har lämnat in en fullständig och rätt ifylld anmälan får du börja sälja och servera folköl direkt.

4. Skicka in din ansökan

Du anmäler försäljning och servering av folköl via vår e-tjänst.

E-tjänst: Anmäla om ölförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Detta händer sedan

När Miljö- och byggavdelningen har tagit emot din anmälan med kompletta handlingar skickar vi tillbaka ett bekräftande beslut, i första hand med e-post.

Det är upp till varje enskild företagare att se till att de krav som ställs för försäljning är upp­fyllda.

6. Egenkontrollprogram

Du som säljer folköl ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Detta ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

Egenkontrollprogrammet behöver inte skickas in till kommunen tillsammans med anmälan om försäljning och servering av folköl. Det ska dock finnas lätt till hands i samband med tillsyn.

Exempel på kontrollprogram Länk till annan webbplats.

7. Information om 18-årsgräns

Folköl får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljnings- eller serveringslokalen ska det finnas skyltar med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut till den som inte har fyllt 18 år. Du kan beställa dekaler här. Länk till annan webbplats.

8. Tillsyn

När du fått ditt försäljningstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig. Då kontrolleras att ni har ett fungerande egenkontrollprogram och att personalen har fått aktuell utbildning om reglerna för försäljning. Det kontrolleras också att butiken har skyltar som informerar om åldersgränser och att märkningen på produkterna är riktig.

9. Förändringar i verksamheten

Om din butik eller servering upphör eller om det blir ett ägarbyte måste du anmäla det till Miljö- och byggavdelningen.

E-tjänst: Anmälan upphörande av servering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om försäljning och servering av folköl, kontakta livsmedelsinspektörerna. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 april 2024 15:09
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas