Förslag: Kommunfullmäktige antar befintligt förslag till fördjupad översiktsplan för Funäsdalen

Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen enligt samma förslag som behandlades i kommunfullmäktige 28 juni 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 28 juni 2023 att återremittera förslaget för ny översiktsplan för Funäsdalen för att undersöka konsekvenserna av att ta bort två utvecklingsområden för bostäder på Röstberget ur planen. Efter utvärdering av olika alternativ beslutade kommunstyrelsen att behålla de två utvecklingsområdena i planen och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget 4 oktober 2023.

Förslaget pekar ut nya utvecklingsområden för boende, verksamheter och besöksnäring. Förslaget lyfter även behov av bättre kommunikationer för minskat bilberoende.

Pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunfullmäktige återremitterade två ärenden

Ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Antagen fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 14:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas