Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.

Pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP

Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ny Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal. Läs mer om det pågående arbetet.

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 maj 2023 10:20
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas