Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.

Pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP.

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP.


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020 10:41
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas