Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.

Pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP

Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till ny Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal. Läs mer om det pågående arbetet.

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 december 2022 11:32
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas