Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.

Pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 maj 2022 14:30
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas