Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.

Pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP.

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP.

Fördjupade översiktsplanen för Lofsdalen - Glöte antogs i oktober 2012.

Fördjupad översiktsplan för Lofsdalen - Glöte
Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Lofsdalen - Glöte

Fördjupade översiktsplanen för Vemdalen - Björnrike antogs i april 2008

Fördjupad översiktsplan Vemdalen - Björnrike
Plankartor - Fördjupad översiktsplan Vemdalen - Björnrike


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020 10:41
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas