Beslut: Ny fördjupad översikts­plan för Funäsdalen

Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen.

Den nyantagna översiktsplanen pekar ut nya utvecklingsområden för boende, verksamheter och besöksnäring och lyfter även behov av bättre kommunikationer för minskat bilberoende.

Kommunfullmäktige beslutade 28 juni 2023 att återremittera förslaget till ny fördjupad översiktsplan för att undersöka konsekvenserna av att ta bort två utvecklingsområden för bostäder på Röstberget ur planen. Efter utvärdering av olika alternativ beslutade kommunstyrelsen att behålla de två utvecklingsområdena i planen.

Den 4 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige att anta planförslaget.

Pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunfullmäktige återremitterade två ärenden

Ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Antagen fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023 15:23
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas