Överlämnande av enskilda vägar i tätorter

Foto: Håkan Persson

Kommunstyrelsen har beslutat att tillfälligt pausa överlämningen av enskilda vägar i tätorter eftersom det saknas ledningsrätt för VA-ledningar.

Det saknas ledningsrätt för kommunens VA-ledningar i ett antal tätorter. Ledningsrätt behövs för att säkra åtkomst till kommunens VA-nät.

Det krävs ett omfattande arbete för att säkra ledningsrätter. Det görs genom att kommunen, via Vatten och miljöresurs, ansöker om lantmäteriförrättningar för ledningsrätt. Förrättningar för ledningsrätt måste göras innan Lantmäteriet börjar med kommunens ansökan om anläggningsförrättning för vägöverlämnande.

Förrättning för ledningsrätt tar längre tid än Lantmäteriets förrättningsprocess för att överlämna skötsel och underhåll av enskilda vägar. Därför återkallar kommunen temporärt lantmäteriförrättningar i tätorter där ledningsrätt saknas och förrättning inte redan vunnit laga kraft. Beslutet gäller inte vägar i tätorter som redan är överlämnade och där förrättning vunnit laga kraft.

Tätorter

Tätort definieras av Statistiska centralbyrån, SCB. I Härjedalen finns tätorterna

  • Funäsdalen,
  • Hede,
  • Lillhärdal,
  • Norr-Hede,
  • Ulvkälla,
  • Vemdalen,
  • Ytterhogdal,
  • Bruksvallarna och
  • Sveg.

Mer om kommunfullmäktiges beslut i december 2023 att tillfälligt ta paus i överlämningen av enskilda vägar i tätorter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 mars 2024 10:33
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas