Projekt Industriell symbios för cirkulär ekonomi i Härjedalen

Foto: Morgan Grip

Projektet (förstudien) tittar på hur företag kan använda sina resurser smartare. Nu bjuds Härjedalens företagare in till dialog och lärande om industriell symbios och cirkulär ekonomi.

Fram till våren 2024 ska projektgruppen och expertkonsulter undersöka vilka restprodukter som kan användas i cirkulära kretslopp för energi- och materialproduktion. Man tittar också på utveckling av affärsmodeller för befintliga och nya företag.​​

Förstudien ska utgå från västra industriområdet i Sveg och analysera hur långt upptagningsområdet sträcker sig och vilka möjliga platser och samverkanspartners som är tänkbara för olika symbioser.​

Idén till förstudien kommer från samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att undersöka möjligheten för grön vätgasproduktion i Härjedalen.​ Vätgasproduktion skapar restprodukter, som värme och syrgas, och det finns behov av att kartlägga spillprodukternas användningsområden. Hur kan de bidra till att effektivisera befintliga företag och skapa grund för etablering av nya företag?

Har du ett överskott av restprodukter?

Har din verksamhet överskott av exempelvis plast, papp, matrester, slakteriavfall, trä- eller metallbitar som vanligtvis slängs? Producerar eller behöver din verksamhet värme eller kyla i större omfattning? Har du tänkt att, "Det här skulle man ju kunna göra någonting av!" Då kan projektet Industriell symbios i Härjedalen hjälpa dig att använda dina resurser smartare framöver!

Nu kartläggs behov och restflöden hos företagen runt om i Härjedalen. Målet är att skapa underlag för nya innovativa affärsmodeller som kan öka lönsamheten i din verksamhet på hållbara sätt. Bland annat genomförs nu telefonintervjuer för att samla in information från näringslivet i Härjedalen för att rita upp och räkna ut nya möjligheter.

Har du inte varit i kontakt med projektgruppen ännu men vill säkerställa att just din verksamhet finns med i kartläggningen? Då är du välkommen att höra av dig till projektledaren Franziska Gandert via e-post: franziska.gandert@herjedalen.se

 

Projektet medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland.​​
​​​

Senast uppdaterad: 18 januari 2024 10:21
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas