Projekt Industriell symbios för cirkulär ekonomi i Härjedalen

Foto: Morgan Grip

Projektet (förstudien) tittar på hur företag kan använda sina resurser smartare. Nu bjuds Härjedalens företagare in till dialog och lärande om industriell symbios och cirkulär ekonomi.

Fram till våren 2024 ska projektgruppen och expertkonsulter undersöka vilka restprodukter som kan användas i cirkulära kretslopp för energi- och materialproduktion. Man tittar också på utveckling av affärsmodeller för befintliga och nya företag.​​

Förstudien ska utgå från västra industriområdet i Sveg och analysera hur långt upptagningsområdet sträcker sig och vilka möjliga platser och samverkanspartners som är tänkbara för olika symbioser.​

Idén till förstudien kommer från samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att undersöka möjligheten för grön vätgasproduktion i Härjedalen.​

Vätgasproduktion skapar restprodukter, som värme och syrgas, och det finns behov av att kartlägga spillprodukternas användningsområden. Hur kan de bidra till att effektivisera befintliga företag och skapa grund för etablering av nya företag?

Workshops i Hede och Sveg

Projektgruppen bjuder in till workshops i Hede och Sveg 23-24 november 2023 där företagare kommer att få möjlighet att lära sig mer om smart resurseffektivisering och delta i dialogen kring möjliga industriella symbioser i Härjedalen.

Läs mer och anmäl dig!

Projektet medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland.​​
​​​​​​

Senast uppdaterad: 2 november 2023 12:06
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas