Försäkringar skola och förskola

Alla barn inom skola och barnomsorg i Härjedalens kommun är olycksfallsförsäkrade.

Olycksfallsförsäkring

Härjedalens kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med Protector försäkring. Vilka som är försäkrade, vilken tid försäkringen gäller samt vilka ersättningsmoment som gäller framgår av försäkringsbeskedet.

Härjedalens kommuns försäkringsbesked

Åtgärder vid skada

Kontakta Protector på 08-410 637 00 vid behov av taxiresa till och från skolan. Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 07:30
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas