Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Härjedalen erbjuder utbildning utifrån dina behov och förutsättningar. Läs enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning.

Utifrån dina mål och förutsättningar hjälper studie- och yrkesvägledare dig med att upprätta en individuell studieplan.

Utbildning bedrivs på plats och distans och består av grundläggande- och gymnasial utbildning, yrkesutbildning SFI och Lärvux.

Studie- och yrkesvägledning

Du som är folkbokförd i Härjedalens kommun kan boka tid med studie- och yrkesvägledare, SYV, på vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledaren ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Förbereda dig inför samtalet

 • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
 • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan.

Frågor om betyg, ansökan och kursstarter

Vill du beställa betyg och intyg? Få hjälp att ansöka till kurser och utbildningar? Vidimera betyg eller intyg? Eller har du andra enklare frågor kring kurser och kursstarter? Då kan du kontakta vår skoladministratör eller ring 0680-162 98.

 

Grundläggande vuxenutbildning är grundskoleutbildning för vuxna. Utbildningen består oftast av kurser i svenska, matematik och engelska. Har du behov av att läsa andra kurser kan du och vägledaren komma överens om det i din individuella studieplan. Kurserna kombineras utifrån dina förkunskaper och behov, studietiden blir därför individuell. För att du ska bli studiemedelsberättigad för heltidsstudier behöver du minst 20 timmar i veckan. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Utbildningar på gymnasienivå

Om du saknar gymnasieexamen kan du studera gymnasiekurser på distans. Vi samarbetar med utbildningsföretaget Arena Utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Lärcentrum Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du intresserad kontakta oss på Lärcentrum

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - Sfi

Sfi är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst.

 • Studieväg 1 vänder sig i första hand till dig med mycket kort studiebakgrund.
 • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dej som är van att studera.
SFI Steg

Du får studera SFI

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • om du saknar grundkunskaper i svenska språket
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller är EU/ESS medborgare
 • är folkbokförd i Härjedalens kommun

SFI-kurser erbjuds i Sveg, Hede och Funäsdalen. Det är kursstart en gång i månaden.

Ansökan till Svenska för invandrare (SFI)/Application to the course in Swedish for immigrants (SFI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesutbildning

Gymnasial yrkesutbildning är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningen är på gymnasial nivå och motsvarar svensk gymnasieskola.

Yrkesutbildningar i Härjedalen

 • Undersköterskeutbildning, Sveg.

Övriga yrkesutbildningar

 • Övrig yrkesutbildning beviljas i mån av ekonomiska resurser.


Fyll i ansökan från utbildningsanordnaren och skicka till:
Lärcentrum
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

erbjuder kommunal vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Undervisningen bedrivs i Funäsdalen i brandstationens utbildningslokal och i Sveg vid Lärcentrums lokal.

Ansökningsblankett lärvux , 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiestöd

Studerar du på vuxenutbildningen kan du söka studiehjälp eller studiemedel.

För mer information om bidrag och lån samt ansökan besök CSN webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieomfattning

För heltidsstudier måste du läsa minst 20 gymnasiepoäng per vecka.

Lärcentrum

Lärcentrum i Sveg, Hede och Funäsdalen erbjuder distansuppkopplingar för studerande till alla universitet och högskolor. De utgör också bra mötesalternativ som sparar restid och miljö.

Genom lärcentrum erbjuds tentamensservice som innebär att studerande inte behöver resa till universitet/högskoleorten för att tentera.

Lärcentrum Jämtland Härjedalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitet och högskola

Svenska högskolor och universitet erbjuder en mängd utbildnings­program och fristående kurser. All utbildning består av kurser som vanligtvis omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Vuxenutbildningen i Härjedalen har ett nära samarbete med Mittuniversitetet i Östersund. Det finns även möjlighet till utbildning på distans. Du kan läsa mer om universitets- och högskolestudier på studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans utbildningar möter arbetsmarknadens behov. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera. Kontakta vuxenutbildningen i Härjedalen för vägledning.

Sveriges yrkeshögskolors webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskola

Folkhögskola är en studieform för vuxna över 18 år. Du studerar i mindre grupper och mycket lärande sker i temastudier och projektarbeten.
Sveriges folkhögskolors webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige. I Härjedalen finns Bäckedals folkhögskola.
Bäckedals folkhögskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 maj 2022 10:03
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas