Gymnasium

Byggnad med logotyper Härjedalens gymnasium och Södra skolan.

Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Detta innefattar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolans nationella program består av program som förbereder direkt för högskola och universitet, samt yrkesprogram som förbereder för yrkeslivet. Det finns också introduktionsprogram för den som inte är behörig till de nationella programmen.

Gymnasium i Härjedalen

I Härjedalens kommun finns ett gymnasium. Det är en kommunal skola som heter Härjedalens gymnasium och som ligger i Sveg. På skolan går cirka 220 elever. Läs mer om Härjedalens gymnasium.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning . Den består av nationella program och individuella program. Härjedalen har ingen egen kommunal gymnasiesärskola.

Söka till gymnasiet

Är det dags för dig att söka till gymnasiet? Om du är folkbokförd i Härjedalens kommun gör du din ansökan via Gymnasieantagningen i Jämtlands län, oavsett om du söker till en gymnasieskola i eller utanför kommunen. Läs mer om hur det går till på www.antagningjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inackorderingstillägg

För elev som på grund av lång resväg behöver boende för sina studier på en kommunal gymnasieskola, finns möjlighet att söka kommunalt inackorderings-tillägg . Beviljat inackorderingstillägg gäller för ett läsår i taget och man gör en ny ansökan inför varje läsår.

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras via mejl till inackordering@herjedalen.se.

Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet.

Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blankett som finns att hämta i blankettarkivet.
Du kan se i e-tjänsten när din ansökan beviljats, du får inget brev hem.

Senast uppdaterad: 26 september 2022 12:20
Redaktör för sidan: Mona Bryngelsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas