Skolskjuts och ungdomskort

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan. Ungdomskortet ger ungdomar 6-19 år folkbokförda i Härjedalens kommun möjlighet att åka gratis med länstrafiken hela året.

Skolskjuts

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och går i förskoleklass, grundskolan, anpassad grund­skola eller anpassad gymnasieskola. Om du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har funktionsnedsättning eller om det finns annan särskild omständighet till exempel växelvis boende.

Gymnasieelever har ingen lagstadgad rätt till skolskjuts.

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs. Det krävs att eleven går i den skola i Härjedalens kommun som kommunen hänvisar till.

Avståndsregler

  • 2 km för elever i skolår förskoleklass till årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Om inte avståndsreglerna är uppfyllda kan vårdnadshavare ansöka om dispens från skolskjutsregler i särskilda fall. Du som vårdnadshavare söker dispens via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts kan ske i form av

  • resor med allmän kollektivtrafik (busskort)
  • resor med särskilt upphandlad skolskjuts i form av skolbuss och skoltaxi
  • ekonomisk ersättning (självskjuts eller kontantbidrag)

Ungdomskort

Ungdomskortet är ett busskort som ger ungdomar 6-19 år folkbokförda i Härjedalens kommun möjlighet att åka gratis med länstrafiken hela året.

Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor med buss i Jämtlands län. Detaljerad information om ungdomskortet finns på Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats..

Kortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år till och med 31 december det år du fyller 19 år. Om du fortfarande studerar på gymnasium kan ditt kort förlängas fram till skolavslutningen den vårtermin du fyller 20 år. Du har samma ungdomskort hela tiden och när du inte längre har rätt till kortet spärras det automatiskt.

Ditt ungdomskort är en värdehandling - var rädd om det

Om du tappar ditt kort eller om ditt kort är trasigt ska ettersättningskort beställas på kommunens webbsida. Öppnas i nytt fönster.

Ersättningskortet skickas till din folkbokföringsadress inom några dagar. Du betalar 125 kronor för ersättningskortet och fakturan skickas samtidigt som kortet. Är du under 18 år krävs målsmans uppgifter.

Är du nyinflyttad och folkbokförd i kommunen kan du beställa ett nytt ungdomskort på kommunens webbsida. Öppnas i nytt fönster.

Under tiden du väntar på ditt ungdomskort ansvarar du själv för dina resekostnader genom att köpa biljett på bussen - det gäller alla 6-19 år.

Bidra till en säker och trygg trafikmiljö - oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla. Bär alltid reflex under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser med.

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023 13:40
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas