Beställ ungdomskort

Beställ ungdomskort för bussresor för ungdomar 6-19 år folkbokförda i Härjedalens kommun och åk gratis med länstrafiken hela året.

Förlorat eller skadat ungdomskort

Om du har förlorat eller skadat kortet, betalar du 125 kronor för att få ett nytt kort. Fyll i formuläret nedan för att beställa.

Inom någon dag får du ett nytt kort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader.

Du behöver inte skicka in det skadade kortet till kommunen eller Länstrafiken.

Ungdomskort för nyinflyttade

Som nyinflyttad och folkbokförd i Härjedalens kommun fyller du i formuläret nedan för att beställa ett kort.

Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader.

Elevens uppgifter
Elevens uppgifter
Anledning till beställning av ersättningskort * (obligatorisk)
Anledning till beställning av ersättningskortMålsmans uppgifter
Målsmans uppgifter
Kontakt

Senast uppdaterad: 10 januari 2024 11:17
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas