Lantbruk

Kommunens miljö- och byggavdelning är ansvarig för att se till så lantbruk eller djurhållning inte orsakar störningar eller olägenheter för människors hälsa genom allergier eller utsläpp av olika slag. Många lantbruk omfattas också av krav på tillstånd eller tillsyn som miljöfarlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 30 juli 2021 13:22
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas