Taxa för torghandel i Härjedalens kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 27 augusti 1993 § 55.
Diarienummer KS 1992/270.

Torgtaxa

Varje torgplats omfattar en ruta om 3 x 4 meter.

100 kr/plats och dag.

500 kr/plats och månad.

Eluttag 15 kr/dag.

Senast uppdaterad: 9 december 2022 09:19
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas