Grafisk profil för Härjedalens kommun

Härjedalens kommuns grafiska profil har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten: logotyp, färger, typografi , bilder och dekorelement.

Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet med att tydliggöra, skapa igenkänning och förtroende för kommunens verksamhet.

Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för vår omvärld att uppfatta att det är Härjedalens kommun som är avsändaren. Konsekvent och rätt använd bidrar den grafiska profilen till att stärka bilden av kommunens verksamhet.

Logotyper

Logotypen talar om vem som är avsändare. Logotypen finns i två uppsättningar, dels en på 2 rader, dels en på 3 rader. I första hand använder vi den tvåradiga logotypen.

Helvetica

Helvetica Neue och Sentinel är Härjedalens profiltypsnitt. Helvetica Neue används som rubriktypsnitt och Sentinel används till längre brödtexter.

Färger

Härjedalens kommuns primärfärg är röd. Våra komplementfärger är framtagna för att öka flexibiliteten. Alla kan användas tillsammans med vår primärfärg.

Bilder

Våra bilder ska förmedla den ursprungliga, naturliga känslan kring Härjedalen och visa Härjedalens alla delar.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 13:45
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas