Grafisk produktion

Broschyr

Vid användning av en bild på en broschyrframsida använder vi oss av två varianter. Antingen logotyp i övre vänstra hörnet och en utfallande bild under eller en utfallande bild i överkant och logotypen placerad i nedre högra hörnet.

För att skapa en flexibilitet och stärka identiteten ytterligare använder vi en linje om 2 punkter i underkant av bilden. Linjen kan sättas i vår primärfärg eller våra komplementfärger.

Rubrikerna skrivs med Helvetica Neue. Längre brödtexter skrivs i Sentinel.

Bilden ska följa det bildspråk som beskrivs under Bilder - Bildspråk.

I de fall ett foto, av tekniska eller andra skäl, inte lämpar sig kan framsidan göras enfärgad i vår primärfärg eller någon av komplementfärgerna.

BroschyrerFörstora bilden

Annons

Vi har inga exakta storlekar på de olika annonserna eftersom det är storleken på annonsutrymmet som styr. Det varierar i tryckta medier, webb och digitala
kanaler.

Härjedalens logotyp och webbadress ska alltid finnas med i alla annonser. En 3 mm tjock, röd linje ska finnas i annonsens överkant och nederkant.

Rubriker skrivs i Helvetica Neue Roman. Längre brödtext i Sentinel Light.

Val av bilder kopplas till budskapet. Läs mer under Bilder - Bildspråk.

Annons
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:05
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas