Bilder

Bildspråk - vad våra ska bilder förmedla.

Våra bilder ska främst visa människor i naturliga, lokala miljöer och förmedla vår verksamhet. Människor och miljöer ska framstå som trygga. Bilder på människor ska utstråla liv och värme. Dessutom ska alla bilder vara färgrika och klara.

Bilderna får gärna ha en representation av mångfald avseende etnicitet, ålder, kön, kroppsbyggnad, jobb, funktionshinder med mera.

Bilderna ska alltid vara kopplade till budskapet och målgruppen.

Bilder i sociala medier

När vi publicerar bilder på sociala medier, som till exempel Facebook och Instagram, använder vi inte bilder på människor som går att identifiera.
Anledningen är att det inte är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att överföra personuppgifter till servrar i länder utanför EU/EES-området.

På sociala medier använder vi därför huvudsakligen detaljbilder eller bilder som visar människor på håll, där enskilda personer inte går att känna igen.

Undantag görs där vi kan hävda allmänintresse, till exempel chefer, rektorer och politiker i ledande ställning, nämnder och utskott. Det kan även gälla andra
tjänstpersoner som ansvariga för vissa verksamheter, upphandlingsansvarig, säkerhetssamordnare för att nämna några exempel.

Bilder

Bildbank

Härjedalens kommun har en bildbank där det finns bilder som är fria att använda i de sammanhang där kommunen står som avsändare, till exempel på kommunens intranät, kommunens externa webbplatser och sociala kanaler och i tryckt material.
Personerna som finns på bilderna har gett sitt medgivande till att bilderna får användas på detta sätt.

Kontakta kommunledningskontorets kommunikatörer om du har behov av bilder.

I trycksaker och digitala produkter ska fotografens namn alltid anges.

Bilder
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:03
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas