Kontorsmaterial

MallarFörstora bilden

Vi har mallar för bland annat:

 • Brev
 • Rapport
 • Protokoll
 • Meddelande
 • Minnesanteckningar
 • Tjänstemannautlåtande
 • Försättsblad
 • Planer
 • Policyer
 • Fax
 • Mejlsignatur

Använd alltid kommunens egna Word-mallar. Öppna programmet Word.
Gå till Arkiv - Nytt för att se tillgängliga mallar.

Behöver du ytterligare mallar - kontakta kommunikatörerna.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:05
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas