Logotyp

Kommunens logotyp

När Härjedalens kommun bildades 1974 övertog man landskapsvapnet som symbol. Vapenbilden har använts sedan freden i Brömsebro 1645 då Härjedalen blev svenskt, men till en början enbart som sigill.

Kopplingen till landskapets urgamla myrjärnshantering är tydlig och bilden beskrivs 1885, då vapnet blev officiellt fastställt, som ett svart städ med tång och hammare.

”I fält av silver ett, med ett rött ämnesjärn belagt, ovanifrån sett svart städ med hornet nedåt och åtföljt till höger av en svart smidestång och till vänster av två stolpvis ställda svarta smideshammare med röda skaft, den övre störtad.”

När Härjedalens kommun står som huvudavsändare i kontorstryck, interna dokument, annonser, trycksaker, digitala kanaler med mera ska kommunens logotyp alltid finnas med.

I de fall där förvaltningar inom Härjedalens kommun behöver profilera sig görs detta genom att förvaltningens namn placeras under kommunlogotypen. Inga egna förvaltningslogotyper får förekomma.

Utöver Härjedalens kommuns logotyp får endast godkända projektlogotyper och logotyper för särprofilerade verksamheter användas. Logotyper ska godkännas av kommunledningsförvaltningens kommunikationsenhet.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:07
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas