Typografi

Våra typnitt ska ge så bra läsbarhet som möjligt samtidigt som de är en viktig del av den visuella identiteten.

Ett typsnitt som fungerar bra i en kanal kan fungera sämre i en annan. Vi har därför
särskilda typsnitt som ska användas i all vår kommunikation.

Typsnitten är indelade i tre användningsområden:

Profiltypsnitt

Typsnitten Helvetica Neue och Sentinel är kommunens profiltypsnitt. Det innebär att de ska användas i all kommunikation där det är möjligt. Vanligtvis är det
professionella formgivare och kommunikatörer som har tillgång till och använder profiltypsnitten.

Helvetica Neue används till rubriker, underrubriker, mellanrubriker, bildtexter, faktarutor och kortare texter. Sentinel används för längre brödtexter.

Typografi

Kontorstypsnitt

I kommunens dokumentmallar och kontorsmaterial används typsnitt som är tillgängliga för alla medarbetare via Officepaketet. Till rubriker, underrubriker,
mellanrubriker, bildtexter, faktarutor och kortare texter används typsnittet Arial. Till längre brödtexter används Times New Roman.

I mallar och material som vanligtvis innehåller lite text, till exempel i Powerpoint och Excel samt på våra visitkort och kuvert, använder vi enbart Arial.

Typografi kontor

Webbtypsnitt

Huvudprincipen är att vi använder typsnittet Open Sans i all text på webb, i digitala kanaler och film. Typsnittet är speciellt framtaget för läsning på skärm.

I rubriker och underrubriker används Open Sans SemiBold. SemiBold används även i knappar. I ingress och löpande text används Open Sans Regular.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:10
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas