Anmälan Kulturskolan

När din anmälan blivit registrerad får du bekräftelse på att den är mottagen. Bekräftelsen skickas till den mejladress du angivit så snart vi hunnit behandla den. Beslut om tilldelad plats meddelas senare.

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att ha möjlighet att kontakta dig samt för att hantera vårt kösystem. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.herjedalen.se

Välj undervisning * (obligatorisk)
Välj undervisningElevens uppgifter
Elevens uppgifterMålsmans uppgifter
Målsmans uppgifter


Instrument
Instrument
Senast uppdaterad: 2 februari 2024 10:09
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas