Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som många människor har tillträde till. Det kan vara till exempel skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Miljö och byggnämnden besöker regelbundet offentliga lokaler för att kontrollera till exempel rutiner kring inomhusmiljö och hygien.

Syftet med kommunens tillsyn av offentliga lokaler och inom hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Verksamheter som får regelbunden tillsyn på hälsoskyddsområdet är bland annat skolor, förskolor, äldreboende, tillfälliga boenden som hotell och campingar samt badanläggningar.

Verksamhetsutövaren ansvarar för inomhusmiljön

Det är den som driver en verksamhet som har ansvar för att inomhusmiljön inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa.

Om det finns brister i en offentlig lokal

Om det förhållandena i en offentlig lokal är sådana att det kan vara en olägenhet att vistas i lokalen - till exempel på grund av dålig luft, buller, eller bristande hygien - kan du vända dig till miljö- och byggnämnden för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Anmäla olägenhet

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 12:05
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas