Livsmedel och hälsa

Härjedalens kommun arbetar för att livsmedel som produceras och säljs inom kommunen ska vara säkra att konsumera. Vi arbetar också med tillsyn inom hälsoskyddsområdet, till exempel störningar i form av buller, lukter, eller andra hälsopåverkande saker.

Du hittar information i undermenyn till denna sida om olika typer av störningar och vad du själv, din fastighetsägare respektive kommunen kan göra.

Omklassning av livsmedelsverksamheter

Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamheter

Sedan 2024 har Livsmedelsverket ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen resulterar i ett visst antal kontrollbesök under en femårsperiod.

Uppgifter om din verksamhet lämnar du via e-tjänsten ”Omklassning av livsmedelsanläggning", helst innan 31 oktober 2023. Efter att du lämnat uppgifterna i e-tjänsten kommer miljö- och byggnämnden att skicka dig ett beslut om ny riskklass, som gäller från 1 januari 2024.

E-tjänst för klassning av livsmedelsverksamheter

https://etjanster.berg.se/MMFORRATT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänst finns andra alternativ, kontakta kundservice.

Läs om nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets webbplats under rubriken Företagande, regler och kontroll.

Kundservice miljö och bygg

mob@berg.se eller 0687-165 00

Efterhandsdebitering införs

Från 1 januari 2024 efterdebiteras alla livsmedels­verksamheter. Efterhands­debitering innebär att faktura skickas efter genomfört kontrollbesök. Bestämmelser om efterhandsdebitering finns i Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel och matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad av ett livsmedel som du köpt eller serverats inom Härjedalens kommun är det viktigt att du så snart som möjligt hör av dig till oss för utredning. Livsmedel och att anmäla matförgiftning

Buller, lukt och andra störningar

Det är alltid den som orsakar störningen som också är ansvarig för att åtgärda den, så om du upplever en störning i form av till exempel buller, lukt eller liknande ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller den som orsakar störningen.
Buller och luftkvalitet
Fukt och mögel
Hälsoskydd

Om du inte får någon hjälp av din fastighetsägare med den störning du upplever kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad olägenhetsanmälan.
Olägenhetsanmälan

Kontakt

Senast uppdaterad: 31 maj 2024 11:13
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas