Registrera livsmedelsanläggning

Den som ska bedriva någon form av livsmedelsverksamhet måste anmäla detta till miljö- och byggnämnden för registrering. För vissa typer av verksamheter krävs också godkännande från Livsmedelsverket för att få starta.

Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan verksamheten är antingen registrerad hos miljö- och byggnämnden eller godkänd av Livsmedelsverket.

Alla livsmedelsverksamheter måste registreras hos kommunen, men för anläggningar som hanterar obearbetade produkter av animaliskt ursprung, som exempelvis rått kött, opastöriserad mjölk, färsk fisk eller ägg krävs även godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten får starta. Detsamma gäller anläggningar som framställer bearbetade produkter av animaliskt ursprung som till exempel salami, ost och fiskbullar.

Läs mer om godkännande av vissa livsmedelsanläggningar hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera ny livsmedelsverksamhet

Syftet med registreringen är att kommunen ska få reda på vilken typ av verksamhet som livsmedelsföretagaren ska bedriva, var verksamheten ska bedrivas och liknande för att kommunen ska kunna göra livsmedelskontroller i verksamheten.

Tänk på att din anmälan måste ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast två veckor innan verksamheten ska starta.

Så gör du

Verksamheten ska anmälas i den kommun där den ska bedrivas. Anläggningar med mobil verksamhet ska anmälas i den kommun där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Du kan anmäla registrering om livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst eller genom att fylla i och skicka en blankett till oss med posten.

Blankett - anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Tänk på att beskriva verksamheten så utförligt som möjligt i din anmälan. Din beskrivning ligger till grund för vår bedömning av hur mycket kontrolltid som krävs för din verksamhet, och för vilken riskklass anläggningen ska placeras i.

Vad kostar registreringen?

Vi tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid för att registrera en ny livsmedelsverksamhet. För 2022 är timtaxan för livsmedelsområdet 1 350 kronor.

Läs mer om taxor och avgifter

Byte av ägare eller lokal

Registrering eller godkännandebeslut är kopplat till verksamhetsutövaren och om företaget byter ägare eller lokal måste därför en ny anmälan om registrering skickas in till kommunen enligt samma förfarande som för ny verksamhet.

Du kan behöva andra tillstånd

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga bytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande.

Läs mer om att bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska sälja tobak eller folköl krävs en separat anmälan för detta.

Läs mer om försäljning av folköl

Läs mer om försäljning av tobak och e-cigaretter

I vissa verksamheter krävs fettavskiljare, kontakta Vatten och Miljöresurs för mer information om vad som gäller för olika verksamheter och för installation av fettavskiljare.

Gå till Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 maj 2022 09:42
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas