Dricksvatten - för producenter

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och omfattas därför av en rad krav som gäller för dig som har ett vattenverk, en vattenförening eller tillhandahåller vatten till kommersiella verksamheter eller till livsmedelsverksamheter.

Kontakta gärna miljö- och byggavdelningen om du har frågor om vad som gäller för dig och din verksamhet.

Vill du läsa mer om dricksvatten för dig som privatperson och hur kommunen arbetar för säkert dricksvatten både i våra egna vattenverk och hos andra producenter?

Läs mer om livsmedel och dricksvatten

Vattenföreningar, större vattentäkter eller enskilda brunnar hos livsmedelsföretag

Dricksvattenföreskrifterna gäller för vattenverk som;

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • alla enskilda brunnar som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor).

Om man hanterar vatten enligt ovanstående punkter ska man följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Vattenverk, vattenföreningar och kommersiell verksamhet

Ett vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras hos Miljö- och byggnämnden samt riskklassas och kontrolleras enligt samma regler som gäller för livsmedelsverksamheter.

Även vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet eller livsmedelsverksamhet (även inom primärproduktion) räknas som livsmedelsverksamhet. Den som vill starta en sådan verksamhet måste anmäla detta till kommunen.

Läs mer om livsmedelsverksamhet

Senast uppdaterad: 24 september 2020 11:13
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas