Modersmål

Härjedalens kommun erbjuder modersmålsundervisning i olika språk.

Modersmålsundervisning

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns det möjlighet att få modersmålsundervisning i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan.

Modersmål är ett ämne som kan läsas i årskurs 1-9 samt på gymnasieskolan. I Härjedalens kommun erbjuds modersmålsundervisning i olika språk, den kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden, som språkval eller elevens val.

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisning i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Modersmål för elever som tillhör nationell minoritet

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det finns inget krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha kunskaper i språket (gäller ej elever i gymnasieskolan). Det finns inget krav på att det ska finnas minst fem elever som är berättigad undervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

En elev kan få modersmålsundervisning i ovan nämnda språk om

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare

Ansök om modersmålsundervisning

För att ansöka om modersmålsundervisning går du in på e-tjänster "Ansökan modersmålsundervisning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du inte längre vill ha modersmålsundervisning, ska du göra en avanmälan i e-tjänsten "Avanmälan modersmålsundervisning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad: 7 september 2023 11:18
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas