Gällande detaljplaner, lagakraftvunna

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i slutskede lagakraft

Karta över gällande detaljplaner

Via vår detaljplanekarta kan du se direkt vilka områden som är detaljplanerade och även komma åt de detaljplaner som gäller för de markerade områdena direkt via kartlagret.

Driftfel

Driftfel

För närvarande fungerar inte detaljplanekartan, kontakta mob@berg.se och ange vilken detaljplan du vill ha så får du den skickad till dig.

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 januari 2024 14:22
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas