Gällande detaljplaner, lagakraftvunna

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i slutskede lagakraft

Karta över gällande detaljplaner

Via vår detaljplanekarta kan du se direkt vilka områden som är detaljplanerade och även komma åt de detaljplaner som gäller för de markerade områdena direkt via kartlagret.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 februari 2021 15:42
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas