Gällande detaljplaner som vunnit laga kraft

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i slutskede lagakraft

För närvarande pågår ett arbete med att få till en bra karta med lagakraftvunna detaljplaner att kunna presentera på hemsidan för att ni själva ska kunna få fram detaljplanerna via hemsidan.

Tillsvidare, kontakta miljö- och byggavdelningen för att få reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 januari 2021 11:38
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas