Gällande detaljplaner som vunnit laga kraft

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i slutskede lagakraft

Kontakta miljö- och byggavdelningen för att få reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020 09:19
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas