Antagna detaljplaner

Här återfinns detaljplaner som är antagna men ännu inte har vunnit laga kraft.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Status

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2020-09-28

Överklagad

Funäsdalen 95:1 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera

2022-03-24

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 57:10

2022-03-24

Laga kraft

Malmagen 2:208

2022-04-25

Överklagad

Kyrkbyn 15:16

2022-05-12

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 114:1

2022-05-12

Antagen

Senast uppdaterad: 10 juni 2022 15:51
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas