Detaljplan för bostäder
Del av Vemdalens Kyrkby 49:4 och 3:2

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde 2022-09-28, § 224, att anta detaljplan för Vemdalens kyrkby 49:4 och 3:2 i Björnrike, Härjedalens Kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för att bebygga området med främst fritidshusbebyggelse. Planen medger ett fyrtiotal fastigheter för bostäder.

Senast uppdaterad: 30 september 2022 15:51
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas